Home / Τελευταία Νέα / 16-12-2014 Η ΕΕΚΕ αντιτίθεται στο Σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης για τους πλειστηριασμούς

16-12-2014 Η ΕΕΚΕ αντιτίθεται στο Σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης για τους πλειστηριασμούς

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της στους Δικηγόρους όλης της Χώρας, οι οποίοι, αντιλέγουν σε βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.
Προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο λόγω της εμμένουσας οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε στην χώρα μας, έχει οδηγηθεί σε κατάσταση σοβαρής υπερχρέωσης και εντεύθεν κινδύνου επίσπευσης εις βάρος της περιουσίας του διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ), αναφέρουμε επιγραμματικά τα συμπεράσματα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπως τα τελευταία έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών στην ιστοσελίδα του http://www.dsa.gr
Πρόκειται περί νομοσχεδίου που αφορά τον κάθε πολίτη, συνεπάγεται επιπτώσεις στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του, επιδρά καθοριστικά στην πραγμάτωση του δικαίου επιφέροντας αλλαγές στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τους πλειστηριασμούς ακινήτων, καταργεί βασικά ένδικα μέσα και προβλέπονται ασφυκτικές προθεσμίες. Ενισχύονται τα προνόμια των Τραπεζών και περιορίζονται τα δικαιώματα εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών κ.α. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης καθώς και της μικρής ιδιοκτησίας της χώρας!
Επίσης, με τις προτεινόμενες αλλαγές στην τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, κατ’ αρχάς, καταργείται. Αυτή η βουβή συζήτηση γίνεται χωρίς την παρουσία μαρτύρων, διαδίκων και πληρεξουσίων δικηγόρων! Έτσι, εισάγεται ένα “πρότυπο δίκης”, όπου αναιρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της αμεσότητας και της προφορικότητας που διέπουν την πολιτική δίκη. Καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και κάθε έννοια δίκαιης δίκης.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα προκαλέσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων στην πράξη για όλους (πολίτες-διαδίκους, δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς). Και είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Με τη διατήρηση των υψηλών παραβόλων και της καταβολής δικαστικού ενσήμου (ακόμη κι αν το αίτημα είναι αναγνωριστικό) επαναλαμβάνονται τα ήδη διαπιστωθέντα προβλήματα και παραβιάζεται το δικαίωμα, ιδίως των οικονομικά αδύναμων πολιτών, να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
Η αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις παραπάνω ρυθμίσεις συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να βάλλεται.
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ζώντας καθημερινά τον παλμό και την αγωνία των χιλιάδων καταναλωτών που βρέθηκαν αιφνίδια σε κατάσταση υπερχρέωσης και εντεύθεν απώλειας της ψυχικής ηρεμίας τους και σοβαρής διατάραξης της κοινωνικής και οικογενειακής τους ζωής, είναι ηθικά υποχρεωμένη, εκπροσωπώντας το καταναλωτικό κοινό, να υπηρετεί τη διαρκή ενημέρωση των καταναλωτών για τις εξελίξεις στον καθημερινό αγώνα της προστασίας τους.