Home / Δημοφιλή / Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων

Αρ. Πρωτ.  269                                                                                                                                                     Κατερίνη, 15-11-2021

Προς:

Σωματεία / Μέλη δύναμης

Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κατερίνης

ΘΕΜΑ: «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών»

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των από 4.6.20, 27.9.20, 3.12.20 και 30-6-2021 ανακοινώσεων μας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Μέρος Ε’/ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/79 άρθρο του Ν.4850/2021 (ΦΕΚ: 208/τεύχος Α’/05-11-2021), δίνεται νέα παράταση στη θητεία των διοικητικών οργάνων των Σ.Ο. εργαζομένων, συντ/χων, εργοδοτών και συγκεκριμένα Άρθρο 79 Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020.

  1. Οι παρ.1 και 2 του άρθρου 72 του ν.4756/2020 (Α’ 235) τροποποιούνται προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο ισχύος τους έως την 31η.12.2021 και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν.1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την 31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

2. Εξαιρετικά, έως την 31η.12.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων, δύναται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.»

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ