Home / Δημοφιλή / Καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4557/30-07-2018 (Α139) υποχρεούστε να φυλάσετε σε “ειδικό μητρώο” τους πραγματικούς δικαιούχους με τα πλήρη στοιχεία τους.

Επειδή δεν προσδιορίζεται κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος, τότε πρραγματικός δικαιούχος είναι τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους, διευθύνοντος τη νομική οντότητα (Πρόεδρος/Γεν. Γραμματέας).

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων του ειδικού μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων γίνεται από τον εξουσιοδοτημένο του σωματείου για το νομικό πρόσωπο, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ – www.gsis.gr) και την επιλογή με τη σήμανση “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” (ν. 4557/2018).

Η προθεσμία για την καταχώρηση, σε συνέχεια των παρεμβάσεων μας, μεταφέρθηκε για την 1η.02.2021.

Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων επιφέρει πρόστιμο ποσού 10.000,00 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής,  το πρόστιμο διπλασιάζεται και συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού  φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη συμμόρφωση των σωματείων σας.

Κατερίνη, 31-12-2020

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ