Home / Δημοφιλή / Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Σύμφωνα με το Νόμο 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30-5-2020) στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, για λόγους που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας, προβλέφθηκε η παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:
«Άρθρο 28
Παράταση της θητείας των διοικητικών
οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων
τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών
Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982 (Α’ 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει
παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4862/2020 (A’ 76), και το άρθρο δωδέκατο
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται το άρθρο 8 του Ν. 1264/1982 (Α΄ 79) και το καταστατικό των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά».